การเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. 0 7731 1213 www.raiway.co.th 

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2610, 0 7727 3710 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 0 7725 3500 ต่อ 262 www.thaiairways.com นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2265 5555 หรือ เกาะสมุย โทร. 0 7742 2512-8 www.bangkokairways.com 

การเดินทางจากจังหวัดใกล้เคียง รถโดยสารประจำทาง จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีขนส่ง ถนนสุราษฎร์ธานี-พุนพิน โทร. 0 7720 0032-3
รถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7731 1213

– เบอร์โทรศัพท์ ท่าอากาศยาน/สถานีรถไฟ/บริษัทรถโดยสารประจำทาง

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 0-7744-1230
0-7744-1137
บริษัทการบินไทยสุราษฎร์ธานี 0-7727-2610
บริษัทการบินกรุงเทพ 0-7742-5011
0-7742-5012
ท่าอากาศยานเกาะสมุย 0-7742-5029
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี 0-7737-1231
0-7724-6182
ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่
  – ดอนสัก
  – เกาะสมุย
0-7747-1151-3
0-7741-5230-3
ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่
  – สุราษฎร์ธานี
  – ดอนสัก
  – เกาะสมุย
0-7727-5060-2
0-7747-1174-7
0-7742-6000-2
กรุงสยามทัวร์ 0-7728-6506
เมืองใต้ทัวร์ 0-7728-2019
อุดมรัตน์ทัวร์ 0-7727-2199
0-7727-2101
บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด 0-7727-3937
นครศรีทัวร์ 0-7727-2243
โชคอนันต์ทัวร์ 0-7727-3050
โสภณทัวร์ 0-7727-3666
บริษัท พันธ์ทิพย์ 0-7727-2906
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 0-7728-1930