บริการห้องประชุมสัมมนา

                      AIC เปิดให้บริการ สำนักงานให้เช่า ห้องประชุม ห้องอบรม และห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปรับอากาศ เพียบพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา ฯลฯ อย่างครบครัน

ห้องประชุมสัมมนาอัตราการให้บริการ

  • ห้องอบรมสัมมนาขนาด  20 – 40  ที่นั่ง   อัตราวันละ   2,000 – 3,000  บาท   
  • ห้องคอมพิวเตอร์ขนาด    20  ที่นั่ง   อัตราเครื่องละ  200  บาท 

 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • อาหารว่าง ชุดละ  35  บาท
  • อาหารกลางวัน  100-150 ต่อมื้อ/ต่อคน

อาหารว่างและเครื่องดื่มสามารถระบุความต้องการได้

ห้องพักรายวัน/รายเดือน

  • บริการห้องพักรายเดือนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  • มีเครื่องปรับอากาศและเฟอร์นิเจอร์ทุกห้อง     
  • ฟรีอินเตอร์เน็ตและช่องเสียบสัญญาณทีวี     
  • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง    
  • ลานจอดรถสะดวกและกว้างขวางพร้อมหลังคา