หลักสูตรอบรม

ด่วน…รับสมัครอบรมประจำเดือน มกราคม  2560

  1.  หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ”

                 วันพุธ ที่ 11  มกราคม 2560

     2.  หลักสูตร “การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอนและสื่อนำเสนอด้วย Adobe Captivate CS5”

                 วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 12-13  มกราคม  2560

      3. หลักสูตร “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla 3”

                  วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 19-20  มกราคม  2560