ประกาศให้เช่าสำนักงาน

ประกาศ….

สำนักงานให้เช่า ทำเลดี บนถนนกาญจนวิถี(ใกล้ห้างสหไทยใหม่)

พร้อมท่ีจอดรถสะดวกสบายกว่า 50 คัน

เหมาะสำหรับเป็น…สำนักงานทั่วไป   สถาบันติว  สถาบันสอนภาษา

    สถานท่ีเรียนพิเศษ ฯลฯ