ประกาศให้เช่าสำนักงาน

ประกาศ…. สำนักงานให้เช่า ทำเลดี บนถนนกาญจนวิถี(ใกล้ห้างสหไทยใหม่) พร้อมท่ีจอดรถสะดวกสบายกว่า 50 คัน เหมาะสำหรับเป็น…สำนักงานทั่วไป   สถาบันติว  สถาบันสอนภาษา     สถานท่ีเรียนพิเศษ ฯลฯ 

Read more

ข่าวหลักสูตรการอบรม

ข่าวการอบรม หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานธุรการและสำนักงานอย่างมืออาชีพ” วิทยากร โดย อาจารย์ธณิศา  สุขขารมย์ จัดโดย  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)

Read more