ประกาศให้เช่าสำนักงาน

ประกาศ…. สำนักงานให้เช่า ทำเลดี บนถนนกาญจนวิถี(ใกล้ห้างสหไทยใหม่) พร้อมท่ีจอดรถสะดวกสบายกว่า 50 คัน เหมาะสำหรับเป็น…สำนักงานทั่วไป   สถาบันติว  สถาบันสอนภาษา     สถานท่ีเรียนพิเศษ ฯลฯ 

Read more